Cookie beleid vv Bevelanders

De website van vv Bevelanders is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy beleid

Privacy beleid

Privacy Beleid (revisie 2019-01-03)

 

VV Bevelanders hecht veel waarde aan de bescherming van  persoonsgegevens van leden, donateurs, vrijwilligers, leveranciers, en sponsoren. Met dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VV Bevelanders houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 

 

Als VV Bevelanders zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden, donateurs, vrijwilligers, leveranciers en sponsoren worden door VV Bevelanders verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Heffen van contributie;
Inschrijving bij KNVB;
Informatie uitwisselen over activiteiten en vergaderingen;
Indelen van teams naar leeftijd, geslacht en capaciteiten.
 

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

Het lidmaatschap
Mondelinge of schriftelijke opdracht voor diensten of goederen;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VV Bevelanders de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Geboortedatum;
Geslacht;
Telefoonnummer;
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door VV Bevelanders opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Bij leden vanaf aanmelding als lid tot  maximaal1 jaar na opzeggen van lidmaatschap. De financiële administratie totmaximaal 7 jaar na opzeggen van lidmaatschap.
Bij donateurs  gelijk bij afmelding of direct na voetbalseizoen als er geen vrijwillige bijdrage is betaald.
Bij vrijwilligers, die geen lid zijn, gelijk bij afmelding.
Bij leveranciers en sponsoren zolang de overeenkomst  loopt. De financiële administratie tot maximaal 7 jaar na opzeggen van lidmaatschap.

 

Contact:

Robert Mast

Telefoon: 06-11204474

Email: [email protected]

 

Portretrecht

Als V.V. Bevelanders zijnde kunnen er tijdens wedstrijden, trainingen en activiteiten foto’s en video’s gemaakt welke gebruikt worden voor informatie-, en promotie doeleinden van onze vereniging via onze o.a. website en diverse social media.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan horen wij dit graag via [email protected]

Horen wij niets dan gaan wij er vanuit dat u hier geen problemen mee heeft.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!