Cookie beleid vv Bevelanders

De website van vv Bevelanders is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Hoe gaan we met elkaar om ?

Hoe gaan we met elkaar om ?

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Zo ook bij onze voetbalvereniging.
Hierbij kan worden gedacht aan b.v. het douchen in gemeenschappelijke ruimten.
Door het actief hanteren en uitdragen van de onderstaande omgangsregels willen we overschrijding van grenzen voorkomen.


De omgangsregels die we bij v.v. Bevelanders hanteren zijn
   :
1. Ik accepteer en respecteer een ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
3. Ik val een ander niet lastig.
4. Ik berokken en ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mij machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer een ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn zin, of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen opgepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. Dit kan ook de trainer/leider, de jeugdcommissie of het hoofdbestuur zijn.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zonnodig bij de jeugdcommissie of het hoofdbestuur.

 

Naast deze omgangsregels die voor alle leden, begeleiders, sponsoren, bestuursleden, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij onze vereniging kennen we ook nog een aantal regels voor de begeleiders.

Gedragsregels voor begeleiders binnen onze vereniging.

In de sport is de relatie tussen trainer en sporter erg belangrijk. Helaas blijkt uit cijfers dat plegers van misbruik van de eerder beschreven omgangsregels, veelal de begeleiders zijn. Slachtoffers zijn veelal de sporters.
Met het bekendmaken van ‘gedragsregels binnen onze vereniging’ willen we laten zien dat we werk maken van het tegengaan van (seksuele) intimidatie. Daarom is het voor alle betrokkenen binnen onze vereniging belangrijk dat men op de hoogte is van deze gedragsregels. Als een of meerdere gedragsregels overschreden wordt meld dit dan direct aan het hoofdbestuur. Tevens kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Onderstaande gedragsregels – aangevuld met de omgangsregels – zijn een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.


Deze gedragsregels zijn :

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het prive leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen of borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
7. De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiele beloning of geschenken van de sporter.
10. De begeleider, de jeugdcommissie en het hoofdbestuur zullen er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de gedragsregels zal deze de noodzakelijke actie(s) ondernemen.

 

Bij behoefte aan een vertrouwenspersoon in zake (seksueel) misbruik kan dokter mevrouw de Pagter van huisartsenpraktijk Kamperland worden geraadpleegd.

Telefoonnummer : 0113-371338.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!